Baker Street Blues

Finley's, 705 Vernon St., Nelson